home  

 

 
 

Ole Tophøjs foto / maleri.

 

Fotografiet er en central ting i samtidskunsten generelt såvel som i mit kunstneriske arbejde.Når jeg arbejder med fotografi tager jeg udgangspunkt i egne eller andres fotos der bearbejdes videre i photoshop til en tilstand, hvor det oprindelige foto er blevet endevendt og der er taget stilling til billedelementerne ud fra en forestilling om billedets formål og idé. Det er en arbejdsmetode, der minder nok så meget om maleriets. Det skal igennem en længere proces fra det oprindelige foto til det færdige billede. Men hvor maleren starter med et hvidt lærred starter det digitale computerarbejde med et foto, der så skal blive til et billede ved hjælp af oprydning, redigering, bearbejdning.

 

Selv når jeg arbejder med maleri er fotografiet nærværende. Forarbejdet (skitsearbejdet) udføres mestendels på computer. I den digitale verden er der ingen forskel på foto og tegning. Alt bliver oversat til pixler. Pixlerne er den digitale billedopbygnings grundlæggende byggesten, og dem har jeg brugt som motiv på forskellig vis i både foto og maleri. Ved at forstørre dem – bruge en lav opløsning - får vi et billede med takker. Et anonymiseret og generaliseret billede, der skal leve på sin abstrakte kvalitet. Illusionen (det som billedet forestiller) nedtones. Detaljer forsvinder og det overordnede – det vigtige - står tilbage. I mit maleri har fremgangsmåden fra idé til værk været at trække fra og rense ud for at opnå det enklest mulige. Hvor meget kan vi undvære? Til sidst er motivet reduceret til et tegn, næsten et logo.

Ole Tophøj august 2012

 

 

 


CV - OLE TOPHØJ
Født 1954. Uddannet på Kunstakademiet, København 1980 - 86.

Udvalgte udstillinger:
 
"Bande". Installation.
Galleri North, marts 2013.
 
"Træ, papir, saks". Skulptur og maleri. Sammen med Begona Goyenetxea og Ole Broager.
Gall. Bie & Vadstrup, København. Juni 2012.
 
"Fra bord til væg - og omvendt". Maleri og keramik. Sammen med Anne Tophøj.
Clausens Kunsthandel, maj 2012.
 
"2 malere ringer på". Maleri sammen med Thomas Kiær.
Møstings Hus, Frederiksberg, febr. 2012.
 
"Kvadrat, Cirkel og Bedøvende Orange". Maleri
Galleri North. 2009

"Digitale billeder". Foto
Galleri 360
°. 2007

”Hoved og Bold”. Foto.
Clausens Kunsthandel. 2006.

”Fiskerkavalkade”. Foto. 2005.
Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg.

”Interim”. Maleri. Gruppeudstilling.
Den Frie.2003 og 2005.

”Kunststofkunst”. Gruppeudstilling.
Teknisk Museum, Helsingør. 2002.

Fotoudstilling
Clausens Kunsthandel. 2002.

"Zebra". Gruppeudstilling.
Den Frie. 2000, 2001 og 2002.

"16". Gruppeudstilling.
Den Frie. 2001.

"Skiftende Hoveder". Foto.
Clausens Kunsthandel. 1999.

 

Solgt til Statens Kunstfond, Nordjyllands Kunstmuseum m.fl.
Modtaget legat fra Statens Kunstfond 2006.
Medlem af Kunstnersamfundet og
Billedkunstnernes Forbund.
www.clausenskunsthandel.dk

 

 
 
 
Kontakt
Ole Tophøj
Avnedevej 3
2730 Herlev
44 84 51 74
oletophoej@gmail.com